ประชุมพิจารณาการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “คนดีศรีจันท์ 2” ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล “คนดีศรีจันท์ 2” ประจำปี 2566 โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2