ประชุมพุุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 18/2566 และร่วมรับฟังประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่2/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

                                 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 / เวลา 08.00 น.
                                               ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยนำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมรับฟังประชุมพุุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 18/2566 และร่วมรับฟังประชุมผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่2/2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่อรับทราบข้อนโยบายและการดำเนินการบริหาร การจัดการศึกษา การเตรีียมความพร้้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ