ประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom meeting

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำคณะเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2