ประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2