ประชุมสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำคณะเข้าร่วมการประชุมสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2