ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง.ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Meetting ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2