ประชุมอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566

                           วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
                                       ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566
                                      โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป. จันทบุรี เขต 2