ประชุมอัตรากำลัง ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธษนี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมอัตรากำลัง ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2