ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 อำเภอขลุง พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เเละบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านประตง และหลังจากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านตามูล โรงเรียนบ้านทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี