ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมพัฒนาฯ ณ บ้านมณีแดง โฮมสเตย์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี