ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่าน Application Zoom

 

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2 โดยมี นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม