ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                           วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
                                       ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                        โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป จันทบุรี เขต 2 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี