ประชุมเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 วันที่ 3 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2