ประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติระดับโครงการ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00 น.
          ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติระดับโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัด โดยมี ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2