ประชุมโครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ ด้านการบริหาร งานการคลังและสร้างความตระหนัก ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ ด้านการบริหาร งานการคลังและสร้างความตระหนัก ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมีคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร