ประชุม กศจ.จันทบุรี ครั้งที่2/2566

                 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 /เวลา 13.30 น./ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม กศจ.จันทบุรีครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี