ประชุม กศจ.จันทบุรี

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องบุษราคัม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี