ประชุม การดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ การติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดเข้าร่วมการประชุม การดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2