ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

         เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566
             ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน และข้อราชการต่างๆ ที่จะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566
            โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช นายพัฒนะ พัฒนทวีดล นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร