ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 5/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2