ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายชาตรี ปุระมงคล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2