ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนในสังกัดอำเภอแหลมสิงห์

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนในสังกัดอำเภอแหลมสิงห์ ระหว่างวันที่ 14- 15 มีนาคม 2567 โดยมีนางสาวสากล เภรีกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ (วัดคมบาง) อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี