ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ)