ผอ.สพป. จบ 2 ร่วมวางพวงหรีด

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 / เวลา 10.00 น./ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จบ 2 พร้อมด้วยนางนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป. จบ 2 และคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป. จบ 2 ได้เข้าร่วมงานวางพวงหรีดเคารพศพ นางสุรินทร์ บุญเลิศ มารดา ผศ.(พิเศษ) ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต ณ วัดชากขุนวิเศษ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง