ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับ นายปรีดี โสโป เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.จันทบุรี ตราด

 

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10:39 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และ นางอมรรัตน์ จันกฤษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด โดยมีนายอัมพล หันทยุง ประธานเขตตรวจราชการที่ 9 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ ณ หอประชุมชินวรประทานวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี