ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2

ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566