ผู้ใหญ่ใจดี มอบงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์และมอบทุนการศึกษา (โรงเรียนวัดหนองชิ่ม)