พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2576 เวลา 08.00 น./นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2