พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนบ้านช้างข้าม

                         

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน และโรงเรียนบ้านช้างข้าม อำเภอขลุง ในโอกาสนี้ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และ ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาเขตอำเภอขลุง เข้าร่วมในพิธีฯ