พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาวัน พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้สด (โรงเรียนบ้านโชคดี)