พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ

         วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยพระครูโสภณจันทรสาร พระครูปลัดน้ำ มนฺตชาโต พระครูปลัดสิทธิชัย วิสุทฺโธ กรรมการมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง เข้ามอบทุนการศึกษา”คุณธรรมนำชีวิต” โรงเรียนในสังกัดอำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน 120 ทุน ณ โรงเรียนบ้านชากไทย โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น โรงเรียนบ้านเนินมะหาด และ โรงเรียนวัดกะทิง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี