พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีรับตราพระราบทาน ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด และ ผอ.สถานศึกษาจำนวน 69 คน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2