พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยุนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2