พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นายประทาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ชาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและสงเสริมให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสร่วมกันแข่งขัน และยังสามารถพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น ณ หอประชุมชินวรประทานวิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี