พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับอำเภอ อำเภอโป่งน้ำร้อน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 อำเภอโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เเละบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอำเภอโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  โดยสนามเเข่งขันโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จัดการเเข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการเเข่งขัน จะเป็นตัวเเทนเข้าร่วมการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป