พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีข้าราชการการครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย จังหวัดจันทบุรี