พุธเช้าข่าว สพฐ. ตอนพิเศษ “สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และประชุมรอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย

              วันที่ 26 เมษายน 2566 / 08.00 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ตอนพิเศษ “สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ” ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน เพื่อรับมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญ จาก สพฐ. โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ประเด็นต่างๆ ได้แก่ สพฐ. ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 “ผู้เรียนได้รับโอกาส และได้เรียนอย่างมีความสุข” , การเตรียมความพร้อมทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน , การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร , การเตรียมความพร้อมทางด้านความปลอดภัย , การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน และการจัดหาค่าพาหนะสำหรับนักเรียนไปเรียนรวม จากนั้นได้ประชุมรอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนงานในภารกิจ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2