พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศครั้งที่ 4/2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบาย โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2