พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย

                               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 08.00 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม / หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป. จบ 2 นำคณะเข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรอง ผอ.สพท.  ผอ.กลุ่ม / หน่วย เพื่อรับแจ้งข้อราชการและร่วมกัน วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป. จบ 2