พุธเช้าข่าว สพฐ. และ ประชุมรอง ผอ.สพท. / ผอ.กลุ่ม /หน่วย

           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566/ เวลา 08.00 น./ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.จบ 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และประชุมรอง ผอ. สพท. ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อรับแจ้งข้อราชการและร่วมกันวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2