มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ. สพป. จบ 2 นางสาวสากล เภรีกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยสังกัด สพป. จบ 2 ได้ออกลงพื้นที่มอบขวัญและกำลังใจ ให้ครอบครัวผู้ประสบภัย ในการนี้ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน  จำนวน 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวของ ด.ช.ภาคภูมิ แซ่นิ้ม ณ บ้านเลขที่ 4/5 หมู่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี