ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดครั้งที่ 2/2567
/*! elementor – v3.21.0 – 26-05-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อมอบนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศคศึกษา เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่จำนวน 18 คน ณ
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาแนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนา “สกสค.พบเพื่อนครู” เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา แนวทางแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จำนวนผู้เข้าชม: 3
ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้)และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบออนไลน์
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและความรู้) และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 23 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวนผู้เข้าชม: 7