ระบบการดูแลช่วยเหลือ

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นางบัวเครือ ออมชมภู ผอ.โรงเรียนวัดตะปอนน้อย นางสาวสากล เภรีกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมารดา นายปิยนนท์ พ่วงพี นักเรียนโรงเรียนวัดตะปอนน้อย เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วย พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ ณ บ้านพักในตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี