ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะบุคคลากรกลุ่มส่งเริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีศพและมอบเงินช่วยเหลือโครงการวันละ 1 บาท ปาดน้ำตา จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ครอบครัว ด.ช.ณัฐชัย บังเกิด ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี