รับรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.15 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี รับรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับฯ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยเข้ารายงานตัว จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2