ร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน”

                วันที่ 20 มกราคม 2566 / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี