ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักเย่อเกวียนพระบาทของตำบลตะปอนน้อย ประจำปี 2566 (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)