ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ คำมาก เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

     

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ คำมาก เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ณ เรือนกัลยาณมิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี