ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับนางสาวปุณยนุช ดวงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

         วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยกาารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทำพิธีสักการะพระพุทธรูป กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งพบปะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2