ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

     

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผู้อำนวยกาารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงศ์กระโซ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทำพิธีสักการะพระพุทธรูป กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งพบปะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง โดยมีนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 คณะบอร์ดบริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ สพป.จันทบุรี เขต 2 และ ห้องโสต 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ